Новите еко стенни панели

Декоративните стенни панели MillionaireWall

Декоративните стенни панели MillionaireWall са едно ново и различно решение за промяна или преаранжиране на жилището. С тях може за минути да се придаде топъл и изискан щрих към всяка скучна и семпла стена във вашето жилище, офис, заведение или хотел. Пане- лите са водоустойчиви и са подходящи за всякакъв тип помещения, включител- но за бани и тоалетни. Интересен факт e , че продуктът е произведен по най-новите технологии в Европа и изработката му се свързва с грижа за околната среда. Панелите са от пресовани дървесни частици – с мини- мално съдържание на формалдехид и при разграждане в околната среда не водят до замърсяване. Много от мебелите в дома или офиса отделят формалдехид във въздуха, който дишаме, тъй като са изработени по стара технология. По- вечето хора не знаят, че мебелите от ПДЧ, МДФ, шперплат и подобни изкуст- вени плоскости отделят големи количе- ства фенол и формалдехид – вещества, които поразяват бъбреците, черния дроб, предизвикват алергии. Все още у нас няма качествен контрол, следящ за отделяното количество свободен фор- малдехид от ПДЧ и другите плоскости. Формалдехидът се намира в пресовани- те дървесни продукти, мебелни покри- тия, синтетични платове и други. Един от най-големите източници на формал- дехид експозицията е в кухненските шкафове. По данни на експертите-еколо- зи жилищният въздух е 4-6 пъти по-мръ- сен и 8-10 пъти по-токсичен от уличния. При това – ние често сами превръщаме жилището си в истинска газова камера. Декоративните стенни панели MillionaireWall не отделят формалдехид в околната среда под каквато и да е форма. Панелите MillionaireWall имат сертификат CARB, издаден от Калифор- нийски Регулаторен орган и са подло- жени на постоянен мониторинг както от страна на производителя, така и от страна на издаващите тези сертифика- ти институции. Друг интересен факт е, че стенните панели MillionaireWall не замърсяват и водата. При допир с вода те не отделят вредни химични вещества в нея и по този начин не понижават качеството й. Освен екологичната насоченост, друг важен момент в обзавеждането на всяко едно помещение са цветовете, а още по-специално внимание трябва да се обърне на цветовете в детската стая. Дизайнът и аранжирането на цветовете въздейства върху нашето настроение, върху начина ни на мислене и възпитава вкуса ни. Декорите на стенните панели MillionaireWall са топли и меки. Те са в тонове на камък или дърво и са подхо- дящи за всякакви интериори, като така придават уют и приятна атмосфера. Екологичният им характер и ненато- варващите окото цветове ги прави изключително подходящи за стената и в детската стая. Луксозните панели може да откриете в 10 различни цвята с универсален размер на 67 х 67 см. Те дават възможност за ин- дивидуален дизайн, бърз и лесен монтаж върху различни покрития. Грижата за околната среда на панелите MillionaireWall се отразява и по отно- шение на опаковката. Тя e изработена от над 85 % рециклирана хартия и е безвредна за природата, тъй като се разгражда напълно. Астрейд Къмпани ЕООД, София, бул. Мадрид 58 тел. : 0893 49 09 49, 0893 49 09 48 http://www.millionairewall.org/ info@millionairewall.org

Comments are closed.